Program Application


Conversion action Online purchase with processed valid payment
Cookie days 30 day(s)
Commission type Percent of Sale
Base commission 10.00%

Villkor för affiliates

Genom att anmäla er till Pansarhierta.se:s Affiliate-program godkänner ni nedanstående villkor.
Pansarhierta.se förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor utan förvarning.
Senaste uppdateringen av våra villkor finns alltid att läsa på denna sida.

Om överträdelser av dessa villkor sker kan ert konto komma att frysas eller avslutas.
I ett sådant läge kommer inte innestående provisioner att utbetalas.
 

1. Kontot
Som Affiliate måste ni uppge ert fullständiga namn samt en korrekt e-postadress och annan sanningsenlig information som efterfrågas i samband med registreringen.

Det inloggningskonto som skapas får endast användas av en person, det är således inte tillåtet att dela inloggningskonto med fler personer.

Ni får inte använda kontot i olagligt syfte. När ni använder programmet och ert konto får inga gällande lagar brytas.

Vi förbehåller oss rätten att frysa intjänad ersättning som erhållits genom bedrägeri, genom ifrågasättningsbara eller olagliga metoder enligt Marknadsföringslagen.


2. Affiliates skyldigheter
Affiliates ansvarar ensam för att dennes webbplats innehåll inte är olagligt, inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, pornografiskt, sexistiskt eller oanständigt.

Affiliate måste vara över (18) år eller ha tillstånd av målsman.

Affiliate får inte generera eller medverka till att konstgjord trafik genereras till Pansarhierta.se.
 

3. Pansarhiertas skyldigheter
Pansarhierta.se tillhandahåller och administrerar detta affiliate-program. 

4. Provision
För genomförda köp via affiliates unika kod, betalar vi en provision på en förutbestämd procent på varuvärdet, exklusive moms och eventuella fraktkostnader. Pansarhierta förbehåller sig rätten att gå in och ändra Affiliates provision om köp visar sig vara bedrägliga eller olagliga.

5. Utbetalning
Affiliate begär själv via sitt inloggningskonto när innestående pengar skall utbetalas.. Utbetalning sker via Paypal. Det åligger Affiliate att ansvara för att uppgifterna är korrekta.

6. Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med det att Du godkänts som Affiliate till dess avtalet sägs upp eller hävs.

Båda parter har rätt att när som helst säga upp detta avtal.

På detta avtal skall svensk lag tillämpas.